خدمات اینترنت بی سیم اشتراکی

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه فقط یکبار ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
3 گیگابایت
90,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
5 گیگابایت
134,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
10 گیگابایت
244,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
50 گیگابایت
810,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
100 گیگابایت
1,300,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
200 گیگابایت
2,400,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
500 گیگابایت
6,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
1000 گیگابایت
11,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
30 گیگابایت
500,000ریال --- --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 2 تا 50مگ/10 گیگ 1 ماهه
--- 340,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 2 تا 50مگ/30 گیگ 3 ماهه
--- --- 900,000ریال --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 2 تا 50مگ/60 گیگ 6 ماهه
--- --- --- 1,620,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 2 تا 50مگ/120 گیگ 12 ماهه
--- --- --- --- 3,000,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/50گیگ 1 ماهه
--- 900,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/150 گیگ 3 ماهه
--- --- 2,620,000ریال --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/300 گیگ 6 ماهه
--- --- --- 5,100,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/600 گیگ 12 ماهه
--- --- --- --- 9,600,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/100گیگ 1 ماهه
--- 1,500,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/300گیگ 3 ماهه
--- --- 4,350,000ریال --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/600گیگ 6 ماهه
--- --- --- 8,100,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/1200گیگ 12 ماهه
--- --- --- --- 15,600,000ریال --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا ۸ مگ/ ۵۰ گیگ 1ماهه
--- 605,000ریال --- --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا ۸ مگ/ 100 گیگ 1ماهه
--- 1,015,000ریال --- --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا ۸ مگ/ 200 گیگ 1 ماهه
--- 1,910,500ریال --- --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ/ 150 گیگ در 3 ماه
--- --- 1,815,000ریال --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 300 گیگ در 6 ماه
--- --- --- 3,630,000ریال --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 600 گیگ در 12 ماه
--- --- --- --- 7,260,000ریال --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 300 گیگ در 3 ماه
--- --- 3,045,000ریال --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 600 گیگ در 6 ماه
--- --- --- 6,090,000ریال --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 1200 گیگ در 12 ماه
--- --- --- --- 12,180,000ریال --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 600 گیگ در 3 ماه
--- --- 5,731,500ریال --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 1200 گیگ در6 ماه
--- --- --- 11,463,000ریال --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 2400 گیگ در 12 ماه
--- --- --- --- 22,926,000ریال --- ---
گیگ باکس خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی
گیگ باکس10گیگ 1روزه
1 100,000ریال --- --- --- --- --- ---
گیگ باکس خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی
گیگ باکس50گیگ 7روزه
7 500,000ریال --- --- --- --- --- ---
گیگ باکس خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی
گیگ باکس120گیگ 30روزه
30 1,080,000ریال --- --- --- --- --- ---
"نکته : منظور از ستون فقط یکبار این است که بسته خریداری شده به صورت خودکار تمدید نمی شود."

خدمات سرور اختصاصی

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه فقط یکبار ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرور آنی
HP DL360 G7 4SFF (P1)
--- 12,500,000ریال 37,500,000ریال 75,000,000ریال 150,000,000ریال --- ---
سرور آنی
HP DL 360 G8 8SFF(P1-Pro)
--- 15,000,000ریال 45,000,000ریال 90,000,000ریال 180,000,000ریال --- ---
سرور آنی
HP DL360 G7 4SFF (P2)
--- 22,500,000ریال 67,500,000ریال 135,000,000ریال 270,000,000ریال --- ---
سرور آنی
HP DL 360 G8 8SFF(P2-Pro)
--- 25,000,000ریال 75,000,000ریال 150,000,000ریال 300,000,000ریال --- ---
سرور آنی
HP DL 360 G9 8SFF(P6)
--- 65,000,000ریال 195,000,000ریال 390,000,000ریال 780,000,000ریال --- ---
سرور آنی
HP DL360 G8 8SFF (P3)
--- 32,500,000ریال 97,500,000ریال 195,000,000ریال 390,000,000ریال --- ---
سرور آنی
HP DL 360 G8 8SFF(P3-Eco)
--- 30,000,000ریال 90,000,000ریال 180,000,000ریال 360,000,000ریال --- ---
سرور آنی
HP DL380 G8 8LFF (P4)
--- 42,500,000ریال 127,500,000ریال 255,000,000ریال 510,000,000ریال --- ---
سرور آنی
HP DL 360 G8 8SFF(P4-Eco)
--- 40,000,000ریال 120,000,000ریال 240,000,000ریال 480,000,000ریال --- ---
سرور آنی
HP DL 360 G8 8SFF(P4-Pro)
--- 45,000,000ریال 135,000,000ریال 270,000,000ریال 540,000,000ریال --- ---
سرور آنی
HP DL380 G8 25SFF (P5)
--- 52,500,000ریال 157,500,000ریال 315,000,000ریال 630,000,000ریال --- ---
سرور آنی
HP DL 360 G8 8SFF(P5-Pro)
--- 55,000,000ریال 165,000,000ریال 330,000,000ریال 660,000,000ریال --- ---

فروشگاه آنلاین

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه فقط یکبار ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
تجهیزات ADSL
مودم روتر VDSL/ADSL2 Plus بی سیم یوتل مدل V301
6,800,000ریال --- --- --- --- --- ---
تجهیزات ADSL
مودم بی سیم ADSL مدل HUAWEI HG532e
5,500,000ریال --- --- --- --- --- ---
تجهیزات TD-LTE
سیمکارت TD-LTE
200,000ریال --- --- --- --- --- ---
تجهیزات TD-LTE
سیم کارت ثابت 4G
200,000ریال --- --- --- --- --- ---
"نکته : منظور از ستون فقط یکبار این است که بسته خریداری شده به صورت خودکار تمدید نمی شود."

تلفن ثابت مبتنی بر IP

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه فقط یکبار ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
خانگی- مشترکین OWA
شماره معمولی
1,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
خانگی- مشترکین OWA
شماره برنزی
5,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
خانگی- مشترکین OWA
شماره طلایی
40,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
خانگی- مشترکین OWA
شماره نقره ای
25,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
خانگی- مشترکین ADSL
شماره برنزی
5,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
خانگی- مشترکین ADSL
شماره طلایی
40,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
خانگی- مشترکین ADSL
شماره معمولی
1,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
خانگی- مشترکین ADSL
شماره نقره ای
25,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
خانگی-مشترکین وایرلس
شماره نقره ای
25,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
خانگی-مشترکین وایرلس
شماره برنزی
5,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
خانگی-مشترکین وایرلس
شماره طلایی
40,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
خانگی-مشترکین وایرلس
شماره معمولی
1,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
تجاری- آسیاتل پیشرفته
شماره برنزی (تجاری پیشرفته)
5,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
تجاری- آسیاتل پیشرفته
شماره طلایی (تجاری پیشرفته)
40,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
تجاری- آسیاتل پیشرفته
شماره معمولی (تجاری پیشرفته)
2,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
تجاری- آسیاتل پیشرفته
شماره نقره ای (تجاری پیشرفته)
25,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
خانگی-مشترکین برج ها
شماره طلایی
40,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
خانگی-مشترکین برج ها
شماره برنزی
5,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
خانگی-مشترکین برج ها
شماره نقره ای
25,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
خانگی-مشترکین برج ها
شماره معمولی
90 1,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
خانگی-مشترکین TD-LTE
شماره طلایی
40,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
خانگی-مشترکین TD-LTE
شماره برنزی
5,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
خانگی-مشترکین TD-LTE
شماره نقره ای
25,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
خانگی-مشترکین TD-LTE
شماره معمولی
1,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 30 هزار تومانی 3 ماهه
90 300,000ریال --- --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 15 هزار تومانی 3 ماهه
90 150,000ریال --- --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 100 هزار تومانی 3 ماهه
90 1,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 50 هزار تومانی 3 ماهه
90 500,000ریال --- --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 250 هزار تومانی 6 ماهه
180 2,500,000ریال --- --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 500 هزار تومانی 6 ماهه
180 5,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 1 میلیون تومانی 6 ماهه
180 10,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 1 میلیون تومانی 12 ماهه
365 10,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 5 میلیون تومانی 12 ماهه
365 50,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 10 میلیون تومانی 12ماهه
365 100,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 3 میلیون تومانی 12 ماهه
365 30,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 2 هزارتومانی 7روزه
7 20,000ریال --- --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 5 هزارتومانی 14روزه
14 50,000ریال --- --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 10 هزارتومانی 30روزه
30 100,000ریال --- --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 120 هزار تومانی 6 ماهه
180 1,200,000ریال --- --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 350 هزار تومانی 6 ماهه
180 3,500,000ریال --- --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 20 میلیون تومانی 12 ماهه
365 200,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 30 میلیون تومانی 12 ماهه
365 300,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 50میلیون تومانی 12 ماهه
365 500,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 100میلیون تومانی 12 ماهه
365 1,000,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه ۱ میلیون تومانی ۱۲ ماهه - ویژه زندان ها
365 10,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
"نکته : منظور از ستون فقط یکبار این است که بسته خریداری شده به صورت خودکار تمدید نمی شود."

خدمات اينترنت نسل ٤ ثابت (TD-LTE)

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه فقط یکبار ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 50 گیگ 15 روزه
15 900,000ریال --- --- --- --- --- ---
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 2 گیگ 1 روزه
1 56,000ریال --- --- --- --- --- ---
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 5 گیگ 3 روزه
3 135,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
10 گیگابایت
320,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
20 گیگابایت
620,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
100 گیگابایت
2,800,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
500 گیگابایت
13,500,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
300 گیگابایت
8,100,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
5 گیگابایت
150,000ریال --- --- --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 20 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- 400,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 12 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- 305,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، شش ماهه 120 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
--- --- --- 1,800,000ریال --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، یکساله 360 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
--- --- --- --- 4,990,000ریال --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله 480 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
--- --- --- --- 6,600,000ریال --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 9 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- 255,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 16 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- 355,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 24 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- 440,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 32 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- 520,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 42 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- 595,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه 25 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- 515,000ریال --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه 35 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- 620,000ریال --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه 45 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- 700,000ریال --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه 70 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- 950,000ریال --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه 140 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- 1,700,000ریال --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه 40 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- --- 790,000ریال --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه 80 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- --- 1,250,000ریال --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه 160 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- --- 2,200,000ریال --- --- ---
اینترنت TD-LTE
 اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه 200 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- --- 2,700,000ریال --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه 260 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- --- 3,400,000ریال --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله 8۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- --- --- 1,400,000ریال --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله ۱6۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- --- --- 2,400,000ریال --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله 260 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- --- --- 3,700,000ریال --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، ماهانه 85 گیگ با سرعت 4 تا ۴۰ مگ (شش ماهه)
--- --- --- 6,630,000ریال --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، ماهانه 85 گیگ با سرعت 4 تا ۴۰ مگ (یکساله)
--- --- --- --- 13,260,000ریال --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، ماهانه 165 گیگ با سرعت 4 تا ۴۰ مگ (شش ماهه)
--- --- --- 12,375,000ریال --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، ماهانه 165 گیگ با سرعت 4 تا ۴۰ مگ (یکساله)
--- --- --- --- 24,750,000ریال --- ---
اینترنت 4G
حجم اضافه 3 گیگابایت
120,000ریال --- --- --- --- --- ---
اینترنت 4G
حجم اضافه 10 گیگابایت
395,000ریال --- --- --- --- --- ---
اینترنت 4G
حجم اضافه 20 گیگابایت
780,000ریال --- --- --- --- --- ---
اینترنت 4G
حجم اضافه 40 گیگابایت
1,540,000ریال --- --- --- --- --- ---
اینترنت 4G
حجم اضافه 60 گیگابایت
2,280,000ریال --- --- --- --- --- ---
اینترنت 4G
اینترنت ثابت 4G، ماهانه 40 گیگ با سرعت 4 تا ۴۰ مگ
--- 1,560,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت 4G
اینترنت ثابت 4G، ماهانه 40 گیگ با سرعت 4 تا ۴۰ مگ (سه ماهه)
--- --- 4,680,000ریال --- --- --- ---
اینترنت 4G
اینترنت ثابت 4G، ماهانه 40 گیگ با سرعت 4 تا ۴۰ مگ (شش ماهه)
--- --- --- 9,360,000ریال --- --- ---
اینترنت 4G
اینترنت ثابت 4G، ماهانه 40 گیگ با سرعت 4 تا ۴۰ مگ (یکساله)
--- --- --- --- 18,720,000ریال --- ---