خدمات اینترنت بی سیم اشتراکی

نام گروه نام محصول تعداد روز روزانه ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
3 گیگابایت
--- --- 90,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
5 گیگابایت
--- --- 134,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
10 گیگابایت
--- --- 244,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
30 گیگابایت
--- --- 500,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
50 گیگابایت
--- --- 810,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
100 گیگابایت
--- --- 1,300,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
200 گیگابایت
--- --- 2,400,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
500 گیگابایت
--- --- 6,000,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
1000 گیگابایت
--- --- 11,000,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 2 تا 50مگ/60 گیگ 6 ماهه
--- --- --- --- 1,620,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/50گیگ 1 ماهه
--- --- 900,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/150 گیگ 3 ماهه
--- --- --- 2,620,000ریال --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/300 گیگ 6 ماهه
--- --- --- --- 5,100,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/600 گیگ 12 ماهه
--- --- --- --- --- 9,600,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/100گیگ 1 ماهه
--- --- 1,500,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/300گیگ 3 ماهه
--- --- --- 4,350,000ریال --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/600گیگ 6 ماهه
--- --- --- --- 8,100,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/1200گیگ 12 ماهه
--- --- --- --- --- 15,600,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 2 تا 50مگ/10 گیگ 1 ماهه
--- --- 340,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 2 تا 50مگ/120 گیگ 12 ماهه
--- --- --- --- --- 3,000,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 2 تا 50مگ/30 گیگ 3 ماهه
--- --- --- 900,000ریال --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا ۸ مگ/ ۵۰ گیگ 1ماهه
--- --- 605,000ریال --- --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا ۸ مگ/ 100 گیگ 1ماهه
--- --- 1,015,000ریال --- --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ/ 150 گیگ در 3 ماه
--- --- --- 1,815,000ریال --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا ۸ مگ/ 200 گیگ 1 ماهه
--- --- 1,910,500ریال --- --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 300 گیگ در 3 ماه
--- --- --- 3,045,000ریال --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 300 گیگ در 6 ماه
--- --- --- --- 3,630,000ریال --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 600 گیگ در 3 ماه
--- --- --- 5,731,500ریال --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 600 گیگ در 6 ماه
--- --- --- --- 6,090,000ریال --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 600 گیگ در 12 ماه
--- --- --- --- --- 7,260,000ریال --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 1200 گیگ در6 ماه
--- --- --- --- 11,463,000ریال --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 1200 گیگ در 12 ماه
--- --- --- --- --- 12,180,000ریال --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 2400 گیگ در 12 ماه
--- --- --- --- --- 22,926,000ریال --- ---
گیگ باکس خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی
گیگ باکس10گیگ 1روزه
--- --- 100,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی
گیگ باکس50گیگ 7روزه
--- --- 500,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی
گیگ باکس120گیگ 30روزه
--- --- 1,080,000ریال --- --- --- --- ---

خدمات سرور اختصاصی

نام گروه نام محصول تعداد روز روزانه ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سروراختصاصی
Hp3 - DL 380-G8-N
--- --- 34,630,000ریال 103,890,000ریال 207,780,000ریال 415,560,000ریال --- ---
سروراختصاصی
Hp1 - DL 360-G8-N
--- --- 29,680,000ریال 89,040,000ریال 178,080,000ریال 356,160,000ریال --- ---
سروراختصاصی
Hp2 - DL 380-G8-N
--- --- 28,000,000ریال 84,000,000ریال 168,000,000ریال 336,000,000ریال --- ---
سروراختصاصی
Hp2 - DL 360-G8-N
--- --- 26,380,000ریال 79,140,000ریال 158,280,000ریال 316,560,000ریال --- ---
سروراختصاصی
Hp1 - DL 380-G8-N
--- --- 23,900,000ریال 71,700,000ریال 143,400,000ریال 286,800,000ریال --- ---
سروراختصاصی
DEDICATED6-N
--- --- 23,900,000ریال 71,700,000ریال 143,400,000ریال 286,800,000ریال --- ---
سروراختصاصی
Hp 3- DL 360-G7-N
--- --- 16,480,000ریال 49,440,000ریال 98,880,000ریال 197,760,000ریال --- ---
سروراختصاصی
Hp6 - DL 320-G8-N
--- --- 12,360,000ریال 37,080,000ریال 74,160,000ریال 148,320,000ریال --- ---
سروراختصاصی
Hp4 - DL 320-G8-N
--- --- 10,700,000ریال 32,100,000ریال 64,200,000ریال 128,400,000ریال --- ---
سروراختصاصی
Hp5 - DL 320-G8-N
--- --- 9,050,000ریال 27,150,000ریال 54,300,000ریال 108,600,000ریال --- ---
سروراختصاصی(تحویل آنی)
(HP DL360 G7 4SFF (P1
--- --- 7,500,000ریال 22,500,000ریال 38,400,000ریال 67,200,000ریال --- ---
سروراختصاصی(تحویل آنی)
(HP DL360 G7 4SFF (P2
--- --- 11,000,000ریال 33,000,000ریال 56,400,000ریال 99,600,000ریال --- ---

فروشگاه آنلاین

نام گروه نام محصول تعداد روز روزانه ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
تجهیزات OWA
Radio-Mikrotik-LHG XL HP5
--- --- 21,500,000ریال --- --- --- --- ---
تجهیزات ADSL
مودم روتر VDSL/ADSL2 Plus بی سیم یوتل مدل V301
--- --- 5,504,587ریال --- --- --- --- ---
تجهیزات ADSL
مودم بی سیم ADSL مدل HUAWEI HG532e
--- --- 6,000,000ریال --- --- --- --- ---
تجهیزات TD-LTE
مودم TD-LTE GP ۲۱۰۱ Plus + سیم کارت
--- --- 7,150,000ریال --- --- --- --- ---
تجهیزات TD-LTE
سیمکارت TD-LTE
--- --- 200,000ریال --- --- --- --- ---

خدمات اینترنت Public WiFi

نام گروه نام محصول تعداد روز روزانه ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرویس عمومی Public Wifi
Public Wifi ویژه (6مگ/6 گیگ 12 ماهه)
--- --- 150,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه و گیگ باکس Public WiFi
گیگ باکس 2 گیگ 1روزه
--- --- 50,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه و گیگ باکس Public WiFi
گیگ باکس 5 گیگ 7روزه
--- --- 100,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه و گیگ باکس Public WiFi
گیگ باکس 10 گیگ 30روزه
--- --- 150,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه و گیگ باکس Public WiFi
گیگ باکس 20 گیگ 30روزه
--- --- 250,000ریال --- --- --- --- ---

تلفن ثابت مبتنی بر IP

نام گروه نام محصول تعداد روز روزانه ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرشماره مشترکین OWA
شماره طلایی
--- --- 40,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین OWA
شماره برنزی
--- --- 5,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین OWA
شماره نقره ای
--- --- 25,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین OWA
شماره معمولی
--- --- 2,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین ADSL
شماره طلایی
--- --- 40,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین ADSL
شماره برنزی
--- --- 5,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین ADSL
شماره نقره ای
--- --- 25,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین ADSL
شماره معمولی
--- --- 2,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین پهنای باند
شماره طلایی
--- --- 40,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین پهنای باند
شماره نقره ای
--- --- 25,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین پهنای باند
شماره برنزی
--- --- 5,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین پهنای باند
شماره معمولی
--- --- 2,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس ارتباطی آسیاتل ساده
شماره طلایی (تجاری ساده)
--- --- 40,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس ارتباطی آسیاتل ساده
شماره نقره ای (تجاری ساده)
--- --- 25,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس ارتباطی آسیاتل ساده
شماره برنزی (تجاری ساده)
--- --- 5,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس ارتباطی آسیاتل ساده
شماره معمولی (تجاری ساده)
--- --- 2,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس ارتباطی آسیاتل پیشرفته
شماره طلایی (تجاری پیشرفته)
--- --- 40,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس ارتباطی آسیاتل پیشرفته
شماره نقره ای (تجاری پیشرفته)
--- --- 25,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس ارتباطی آسیاتل پیشرفته
شماره برنزی (تجاری پیشرفته)
--- --- 5,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس ارتباطی آسیاتل پیشرفته
شماره معمولی (تجاری پیشرفته)
--- --- 2,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 50میلیون تومانی 12 ماهه
365 --- 500,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 100میلیون تومانی 12 ماهه
365 --- 1,000,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 2 هزارتومانی 7روزه
7 --- 20,000ریال --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 5 هزارتومانی 14روزه
14 --- 50,000ریال --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 10 هزارتومانی 30روزه
30 --- 100,000ریال --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 15 هزار تومانی 3 ماهه
90 --- 150,000ریال --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 30 هزار تومانی 3 ماهه
90 --- 300,000ریال --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 250 هزار تومانی 6 ماهه
180 --- 2,500,000ریال --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 50 هزار تومانی 3 ماهه
90 --- 500,000ریال --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 100 هزار تومانی 3 ماهه
90 --- 1,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 120 هزار تومانی 6 ماهه
180 --- 1,200,000ریال --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 350 هزار تومانی 6 ماهه
180 --- 3,500,000ریال --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 500 هزار تومانی 6 ماهه
180 --- 5,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 1 میلیون تومانی 6 ماهه
180 --- 10,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 1 میلیون تومانی 12 ماهه
365 --- 10,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 3 میلیون تومانی 12 ماهه
365 --- 30,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 5 میلیون تومانی 12 ماهه
365 --- 50,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 10 میلیون تومانی 12ماهه
365 --- 100,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 20 میلیون تومانی 12 ماهه
365 --- 200,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته اعتباری مکالمه
بسته اعتباری مکالمه 30 میلیون تومانی 12 ماهه
365 --- 300,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین ساختمان های تجهیز شده به تلفن ثابت انتقال داده های آسیاتک
شماره طلایی
--- --- 40,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین ساختمان های تجهیز شده به تلفن ثابت انتقال داده های آسیاتک
شماره برنزی
--- --- 5,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین ساختمان های تجهیز شده به تلفن ثابت انتقال داده های آسیاتک
شماره نقره ای
--- --- 25,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین ساختمان های تجهیز شده به تلفن ثابت انتقال داده های آسیاتک
شماره معمولی
--- --- 2,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم
شماره طلایی (از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم)
--- --- 40,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم
شماره برنزی (از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم)
--- --- 5,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم
شماره نقره ای (از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم)
--- --- 25,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم
شماره معمولی (از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم)
--- --- 2,000,000ریال --- --- --- --- ---

خدمات اينترنت نسل ٤ ثابت (TD-LTE)

نام گروه نام محصول تعداد روز روزانه ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 20 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- 400,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 12 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- 305,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 9 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- 255,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 16 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- 355,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 24 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- 440,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 32 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- 520,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 42 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- 595,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه 25 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- --- 515,000ریال --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه 35 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- --- 620,000ریال --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه 45 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- --- 700,000ریال --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه 70 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- --- 950,000ریال --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه 140 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- --- 1,700,000ریال --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه 260 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- --- --- 3,400,000ریال --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله 8۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- --- --- --- 1,400,000ریال --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله ۱6۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- --- --- --- 2,400,000ریال --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله 260 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- --- --- --- 3,700,000ریال --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه 40 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- --- --- 790,000ریال --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه 80 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- --- --- 1,250,000ریال --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، شش ماهه 120 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
--- --- --- --- 1,800,000ریال --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه 160 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- --- --- 2,200,000ریال --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
 اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه 200 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
--- --- --- --- 2,700,000ریال --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، یکساله 360 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
--- --- --- --- --- 4,990,000ریال --- ---
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 5 گیگ 3 روزه
--- --- 135,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 2 گیگ 1 روزه
--- --- 56,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 15 گیگ 7 روزه
--- --- 330,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 50 گیگ 15 روزه
--- --- 900,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
3 گیگابایت
--- --- 105,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
500 گیگابایت
--- --- 13,500,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
10 گیگابایت
--- --- 320,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
20 گیگابایت
--- --- 620,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
100 گیگابایت
--- --- 2,800,000ریال --- --- --- --- ---

خدمات سرور های ابری

نام گروه نام محصول تعداد روز روزانه ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرور ابری ساعتی
بسته خدمات سرور ابری ساعتی
--- --- --- --- --- --- --- ---
بسته شارژ خدمات سرور ابری
شارژ سرورابری50 هزارتومان
--- --- 500,000ریال --- --- --- --- ---
بسته شارژ خدمات سرور ابری
شارژ سرورابری 200 هزارتومان
--- --- 2,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته شارژ خدمات سرور ابری
شارژ سرورابری 500 هزارتومان
--- --- 5,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته شارژ خدمات سرور ابری
شارژ سرورابری 1 میلیون تومان
--- --- 10,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته شارژ خدمات سرور ابری
شارژ سرورابری 3 میلیون تومان
--- --- 30,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته شارژ خدمات سرور ابری
شارژ سرورابری 5 میلیون تومان
--- --- 50,000,000ریال --- --- --- --- ---

خدمات سرور های مجازی

نام گروه نام محصول تعداد روز روزانه ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرور مجازی
virtual private server 1-NP3
--- --- 1,080,000ریال 3,240,000ریال 6,480,000ریال 12,960,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 2-NP3
--- --- 1,700,000ریال 5,100,000ریال 10,200,000ریال 20,400,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 3-NP3
--- --- 2,470,000ریال 7,410,000ریال 14,820,000ریال 29,640,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 4-NP3
--- --- 3,090,000ریال 9,270,000ریال 18,540,000ریال 37,080,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 5-NP3
--- --- 4,640,000ریال 13,920,000ریال 27,840,000ریال 55,680,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 6-NP3
--- --- 5,570,000ریال 16,710,000ریال 33,420,000ریال 66,840,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 7-NP3
--- --- 7,280,000ریال 21,840,000ریال 43,680,000ریال 87,360,000ریال --- ---