خدمات اینترنت بی سیم اشتراکی

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه ماهانه/فقط یکبار سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
3 گیگابایت
روزه / --- 90,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
5 گیگابایت
روزه / --- 134,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
10 گیگابایت
روزه / --- 244,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
30 گیگابایت
روزه / --- 500,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
50 گیگابایت
روزه / --- 810,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
100 گیگابایت
روزه / --- 1,300,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
200 گیگابایت
روزه / --- 2,400,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
500 گیگابایت
روزه / --- 6,000,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
1000 گیگابایت
روزه / --- 11,000,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 2 تا 50مگ/60 گیگ 6 ماهه
onروزه / --- --- --- 1,620,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/50گیگ 1 ماهه
onروزه / --- 900,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/150 گیگ 3 ماهه
onروزه / --- --- 2,620,000ریال --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/300 گیگ 6 ماهه
onروزه / --- --- --- 5,100,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/600 گیگ 12 ماهه
onروزه / --- --- --- --- 9,600,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/100گیگ 1 ماهه
onروزه / --- 1,500,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/300گیگ 3 ماهه
onروزه / --- --- 4,350,000ریال --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/600گیگ 6 ماهه
onروزه / --- --- --- 8,100,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/1200گیگ 12 ماهه
onروزه / --- --- --- --- 15,600,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 2 تا 50مگ/10 گیگ 1 ماهه
onروزه / --- 340,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 2 تا 50مگ/120 گیگ 12 ماهه
onروزه / --- --- --- --- 3,000,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 2 تا 50مگ/30 گیگ 3 ماهه
onروزه / --- --- 900,000ریال --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا ۸ مگ/ ۵۰ گیگ 1ماهه
onروزه / --- 605,000ریال --- --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا ۸ مگ/ 100 گیگ 1ماهه
onروزه / --- 1,015,000ریال --- --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ/ 150 گیگ در 3 ماه
onروزه / --- --- 1,815,000ریال --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا ۸ مگ/ 200 گیگ 1 ماهه
onروزه / --- 1,910,500ریال --- --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 300 گیگ در 3 ماه
onروزه / --- --- 3,045,000ریال --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 300 گیگ در 6 ماه
onروزه / --- --- --- 3,630,000ریال --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 600 گیگ در 3 ماه
onروزه / --- --- 5,731,500ریال --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 600 گیگ در 6 ماه
onروزه / --- --- --- 6,090,000ریال --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 600 گیگ در 12 ماه
onروزه / --- --- --- --- 7,260,000ریال --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 1200 گیگ در6 ماه
onروزه / --- --- --- 11,463,000ریال --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 1200 گیگ در 12 ماه
onروزه / --- --- --- --- 12,180,000ریال --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 2400 گیگ در 12 ماه
onروزه / --- --- --- --- 22,926,000ریال --- ---
گیگ باکس خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی
گیگ باکس10گیگ 1روزه
روزه / --- 100,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی
گیگ باکس50گیگ 7روزه
روزه / --- 500,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی
گیگ باکس120گیگ 30روزه
روزه / --- 1,080,000ریال --- --- --- --- ---

خدمات سرور اختصاصی

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرور آنی
(HP DL360 G7 4SFF (P2
روزه / --- 15,000,000ریال 45,000,000ریال 90,000,000ریال 180,000,000ریال --- ---
سرور آنی
HP DL380 G8 8LFF (P4)
روزه / --- 41,200,000ریال 123,600,000ریال 247,200,000ریال 494,400,000ریال --- ---
سرور آنی
HP DL380 G8 25SFF (P5)
روزه / --- 49,200,000ریال 147,600,000ریال 295,200,000ریال 590,400,000ریال --- ---

فروشگاه آنلاین

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه ماهانه/فقط یکبار سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
تجهیزات OWA
Radio-Mikrotik-LHG XL HP5
روزه / --- 35,000,000ریال --- --- --- --- ---
تجهیزات ADSL
مودم بی سیم ADSL مدل HUAWEI HG532e
روزه / --- 6,000,000ریال --- --- --- --- ---
تجهیزات TD-LTE
مودم TD-LTE GP ۲۱۰۱ Plus + سیم کارت
روزه / --- 7,150,000ریال --- --- --- --- ---
تجهیزات TD-LTE
سیمکارت TD-LTE
روزه / --- 200,000ریال --- --- --- --- ---

خدمات اینترنت Public WiFi

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه ماهانه/فقط یکبار سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرویس عمومی Public Wifi
Public Wifi ویژه (6مگ/6 گیگ 12 ماهه)
روزه / --- --- --- --- 150,000ریال --- ---
حجم اضافه و گیگ باکس Public WiFi
گیگ باکس 2 گیگ 1روزه
روزه / --- 50,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه و گیگ باکس Public WiFi
گیگ باکس 5 گیگ 7روزه
روزه / --- 100,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه و گیگ باکس Public WiFi
گیگ باکس 10 گیگ 30روزه
روزه / --- 150,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه و گیگ باکس Public WiFi
گیگ باکس 20 گیگ 30روزه
روزه / --- 250,000ریال --- --- --- --- ---

تلفن ثابت مبتنی بر IP

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه ماهانه/فقط یکبار سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
خانگی- مشترکین OWA
شماره عادی- با اعتبار اولیه 100 هزار تومان 3 ماهه
روزه / --- 1,000,000ریال --- --- --- --- ---
خانگی- مشترکین OWA
شماره برنزی
4روزه / --- 5,000,000ریال --- --- --- --- ---
خانگی- مشترکین OWA
شماره طلایی
1روزه / --- 40,000,000ریال --- --- --- --- ---
خانگی- مشترکین OWA
شماره نقره ای
2روزه / --- 25,000,000ریال --- --- --- --- ---
خانگی- مشترکین ADSL
شماره طلایی
1روزه / --- 40,000,000ریال --- --- --- --- ---
خانگی- مشترکین ADSL
شماره برنزی
4روزه / --- 5,000,000ریال --- --- --- --- ---
خانگی- مشترکین ADSL
شماره نقره ای
2روزه / --- 25,000,000ریال --- --- --- --- ---
خانگی- مشترکین ADSL
شماره عادی- با اعتبار اولیه 100 هزار تومان 3 ماهه
روزه / --- 1,000,000ریال --- --- --- --- ---
خانگی-مشترکین وایرلس
شماره طلایی
1روزه / --- 40,000,000ریال --- --- --- --- ---
خانگی-مشترکین وایرلس
شماره نقره ای
2روزه / --- 25,000,000ریال --- --- --- --- ---
خانگی-مشترکین وایرلس
شماره برنزی
4روزه / --- 5,000,000ریال --- --- --- --- ---
خانگی-مشترکین وایرلس
شماره عادی- با اعتبار اولیه 100 هزار تومان 3 ماهه
روزه / --- 1,000,000ریال --- --- --- --- ---
تجاری- آسیاتل ساده
شماره طلایی (تجاری ساده)
1روزه / --- 40,000,000ریال --- --- --- --- ---
تجاری- آسیاتل ساده
شماره نقره ای (تجاری ساده)
2روزه / --- 25,000,000ریال --- --- --- --- ---
تجاری- آسیاتل ساده
شماره برنزی (تجاری ساده)
4روزه / --- 5,000,000ریال --- --- --- --- ---
تجاری- آسیاتل ساده
شماره معمولی (تجاری ساده)
روزه / --- 2,000,000ریال --- --- --- --- ---
تجاری- آسیاتل پیشرفته
شماره طلایی (تجاری پیشرفته)
1روزه / --- 40,000,000ریال --- --- --- --- ---
تجاری- آسیاتل پیشرفته
شماره نقره ای (تجاری پیشرفته)
2روزه / --- 25,000,000ریال --- --- --- --- ---
تجاری- آسیاتل پیشرفته
شماره برنزی (تجاری پیشرفته)
4روزه / --- 5,000,000ریال --- --- --- --- ---
تجاری- آسیاتل پیشرفته
شماره معمولی (تجاری پیشرفته)
روزه / --- 2,000,000ریال --- --- --- --- ---
خانگی-مشترکین برج ها
شماره طلایی
1روزه / --- 40,000,000ریال --- --- --- --- ---
خانگی-مشترکین برج ها
شماره برنزی
4روزه / --- 5,000,000ریال --- --- --- --- ---
خانگی-مشترکین برج ها
شماره نقره ای
2روزه / --- 25,000,000ریال --- --- --- --- ---
خانگی-مشترکین برج ها
شماره عادی- با اعتبار اولیه 100 هزار تومان 3 ماهه
روزه / --- 1,000,000ریال --- --- --- --- ---
خانگی-مشترکین TD-LTE
شماره طلایی (از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم)
1روزه / --- 40,000,000ریال --- --- --- --- ---
خانگی-مشترکین TD-LTE
شماره برنزی (از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم)
4روزه / --- 5,000,000ریال --- --- --- --- ---
خانگی-مشترکین TD-LTE
شماره نقره ای (از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم)
2روزه / --- 25,000,000ریال --- --- --- --- ---
خانگی-مشترکین TD-LTE
شماره عادی- با اعتبار اولیه 100 هزار تومان 3 ماهه
روزه / --- 1,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ شگفت انگیزخانگی
شارژ شگفت انگیز 7 روزه 12هزار تومانی (با25 درصد شارژ اضافه)
روزه / --- 120,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ شگفت انگیزخانگی
شارژ شگفت انگیز 14 روزه 25 هزار تومانی (با20 درصد شارژ اضافه)
روزه / --- 250,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ شگفت انگیزخانگی
شارژ شگفت انگیز 30 روزه 45 هزار تومانی (با 15 درصد شارژ اضافه)
روزه / --- 450,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ تجاری ساده و پیشرفته
شارژ 50 هزارتومانی یک ماهه
روزه / --- 500,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ تجاری ساده و پیشرفته
شارژ 100 هزارتومانی یک ماهه(با 5 درصد شارژ اضافه)
روزه / --- 1,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ تجاری ساده و پیشرفته
شارژ 175 هزارتومانی یک ماهه(با 8 درصد شارژ اضافه)
روزه / --- 1,750,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ تجاری ساده و پیشرفته
شارژ 500 هزارتومانی سه ماهه(با 10 درصد شارژ اضافه)
روزه / --- 5,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ تجاری ساده و پیشرفته
شارژ 825 هزارتومانی شش ماهه(با 12 درصد شارژ اضافه)
روزه / --- 8,250,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ تجاری ساده و پیشرفته
شارژ یک میلیون تومانی یک ساله(با 15 درصد شارژ اضافه)
روزه / --- 10,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ سازمانی و عمده فروشی
بسته اعتباری مکالمه 1 میلیون تومانی
روزه / --- 10,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ سازمانی و عمده فروشی
بسته اعتباری مکالمه 5 میلیون تومانی
روزه / --- 50,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ سازمانی و عمده فروشی
بسته اعتباری مکالمه 10 میلیون تومانی
روزه / --- 100,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ سازمانی و عمده فروشی
بسته اعتباری مکالمه 20 میلیون تومانی
روزه / --- 200,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ سازمانی و عمده فروشی
بسته اعتباری مکالمه 50میلیون تومانی
روزه / --- 500,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ سازمانی و عمده فروشی
بسته اعتباری مکالمه 100میلیون تومانی
روزه / --- 1,000,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ سازمانی و عمده فروشی
بسته اعتباری مکالمه 500 هزار تومانی
روزه / --- 5,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ سازمانی و عمده فروشی
بسته اعتباری مکالمه 2 میلیون تومانی
روزه / --- 20,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ خانگی و تجاری ساده
شارژ 10 هزارتومانی یک ماهه
روزه / --- 100,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ خانگی و تجاری ساده
شارژ 15 هزارتومانی یک ماهه(با 5 درصد شارژ اضافه)
روزه / --- 150,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ خانگی و تجاری ساده
شارژ 25 هزار تومانی یک ماهه(با 8 درصد شارژ اضافه)
روزه / --- 250,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ خانگی و تجاری ساده
شارژ 60 هزارتومانی سه ماهه(با 10 درصد شارژ اضافه)
روزه / --- 600,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ خانگی و تجاری ساده
شارژ 100 هزارتومانی شش ماهه(با 12درصد شارژ اضافه)
روزه / --- 1,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ خانگی و تجاری ساده
شارژ 180 هزارتومانی یک ساله(با 15درصد شارژ اضافه)
روزه / --- 1,800,000ریال --- --- --- --- ---

خدمات اينترنت نسل ٤ ثابت (TD-LTE)

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه ماهانه/فقط یکبار سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 15 گیگ 7 روزه
روزه / --- 330,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 50 گیگ 15 روزه
روزه / --- 900,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 2 گیگ 1 روزه
روزه / --- 56,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 5 گیگ 3 روزه
روزه / --- 135,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
3 گیگابایت
روزه / --- 105,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
10 گیگابایت
روزه / --- 320,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
20 گیگابایت
روزه / --- 620,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
100 گیگابایت
روزه / --- 2,800,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
500 گیگابایت
روزه / --- 13,500,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 20 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
onروزه / --- 400,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 12 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
onروزه / --- 305,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، شش ماهه 120 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
onروزه / --- --- --- 1,800,000ریال --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، یکساله 360 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
onروزه / --- --- --- --- 4,990,000ریال --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 16 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
onروزه / --- 355,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 24 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
onروزه / --- 440,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 32 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
onروزه / --- 520,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 42 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
onروزه / --- 595,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه 25 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
onروزه / --- --- 515,000ریال --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه 35 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
onروزه / --- --- 620,000ریال --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه 45 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
onروزه / --- --- 700,000ریال --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه 70 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
onروزه / --- --- 950,000ریال --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه 140 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
onروزه / --- --- 1,700,000ریال --- --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه 40 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
onروزه / --- --- --- 790,000ریال --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه 80 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
onروزه / --- --- --- 1,250,000ریال --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه 160 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
onروزه / --- --- --- 2,200,000ریال --- --- ---
اینترنت TD-LTE
 اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه 200 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
onروزه / --- --- --- 2,700,000ریال --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه 260 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
onروزه / --- --- --- 3,400,000ریال --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله 8۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
onروزه / --- --- --- --- 1,400,000ریال --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله ۱6۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
onروزه / --- --- --- --- 2,400,000ریال --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله 260 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
onروزه / --- --- --- --- 3,700,000ریال --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، ماهانه 85 گیگ با سرعت 4 تا ۴۰ مگ (شش ماهه)
onروزه / --- --- --- 6,630,000ریال --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، ماهانه 85 گیگ با سرعت 4 تا ۴۰ مگ (یکساله)
onروزه / --- --- --- --- 13,260,000ریال --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، ماهانه 165 گیگ با سرعت 4 تا ۴۰ مگ (شش ماهه)
onروزه / --- --- --- 12,375,000ریال --- --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، ماهانه 165 گیگ با سرعت 4 تا ۴۰ مگ (یکساله)
onروزه / --- --- --- --- 24,750,000ریال --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله 480 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
onروزه / --- --- --- --- 6,600,000ریال --- ---
اینترنت TD-LTE
اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 9 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ
onروزه / --- 255,000ریال --- --- --- --- ---
روزه /

پکیج های خدمات اينترنت نسل ٤ ثابت (TD-LTE)

نام گروه نام محصول قیمت
باندل مودم و سرویس TD-LTE
**تست پکیج مودم و سیم کارت به همراه سرویس 9گیگ TD-LTE
0

خدمات سرور های ابری

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه ماهانه/فقط یکبار سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
بسته شارژ خدمات سرور ابری
شارژ سرورابری50 هزارتومان
روزه / --- 500,000ریال --- --- --- --- ---
بسته شارژ خدمات سرور ابری
شارژ سرورابری 200 هزارتومان
روزه / --- 2,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته شارژ خدمات سرور ابری
شارژ سرورابری 500 هزارتومان
روزه / --- 5,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته شارژ خدمات سرور ابری
شارژ سرورابری 1 میلیون تومان
روزه / --- 10,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته شارژ خدمات سرور ابری
شارژ سرورابری 3 میلیون تومان
روزه / --- 30,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته شارژ خدمات سرور ابری
شارژ سرورابری 5 میلیون تومان
روزه / --- 50,000,000ریال --- --- --- --- ---

خدمات سرور های مجازی

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرور مجازی
virtual private server 1-NP3
روزه / --- 1,080,000ریال 3,240,000ریال 6,480,000ریال 12,960,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 2-NP3
روزه / --- 1,700,000ریال 5,100,000ریال 10,200,000ریال 20,400,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 3-NP3
روزه / --- 2,470,000ریال 7,410,000ریال 14,820,000ریال 29,640,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 4-NP3
روزه / --- 3,090,000ریال 9,270,000ریال 18,540,000ریال 37,080,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 5-NP3
روزه / --- 4,640,000ریال 13,920,000ریال 27,840,000ریال 55,680,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 6-NP3
روزه / --- 5,570,000ریال 16,710,000ریال 33,420,000ریال 66,840,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 7-NP3
روزه / --- 7,280,000ریال 21,840,000ریال 43,680,000ریال 87,360,000ریال --- ---