خدمات اینترنت بی سیم اشتراکی

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
3 گیگابایت
90,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
5 گیگابایت
134,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
10 گیگابایت
244,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
30 گیگابایت
500,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
50 گیگابایت
810,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
100 گیگابایت
1,300,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
200 گیگابایت
2,400,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
500 گیگابایت
6,000,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
1000 گیگابایت
11,000,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 2 تا 50مگ/60 گیگ 6 ماهه
--- --- 1,620,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/50گیگ 1 ماهه
900,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/150 گیگ 3 ماهه
--- 2,620,000ریال --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/300 گیگ 6 ماهه
--- --- 5,100,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/600 گیگ 12 ماهه
--- --- --- 9,600,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/100گیگ 1 ماهه
1,500,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/300گیگ 3 ماهه
--- 4,350,000ریال --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/600گیگ 6 ماهه
--- --- 8,100,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 50مگ/1200گیگ 12 ماهه
--- --- --- 15,600,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 2 تا 50مگ/10 گیگ 1 ماهه
340,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 2 تا 50مگ/120 گیگ 12 ماهه
--- --- --- 3,000,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 2 تا 50مگ/30 گیگ 3 ماهه
--- 900,000ریال --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا ۸ مگ/ ۵۰ گیگ 1ماهه
605,000ریال --- --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا ۸ مگ/ 100 گیگ 1ماهه
1,015,000ریال --- --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ/ 150 گیگ در 3 ماه
--- 1,815,000ریال --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا ۸ مگ/ 200 گیگ 1 ماهه
1,910,500ریال --- --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 300 گیگ در 3 ماه
--- 3,045,000ریال --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 300 گیگ در 6 ماه
--- --- 3,630,000ریال --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 600 گیگ در 3 ماه
--- 5,731,500ریال --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 600 گیگ در 6 ماه
--- --- 6,090,000ریال --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 600 گیگ در 12 ماه
--- --- --- 7,260,000ریال --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 1200 گیگ در6 ماه
--- --- 11,463,000ریال --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 1200 گیگ در 12 ماه
--- --- --- 12,180,000ریال --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 2400 گیگ در 12 ماه
--- --- --- 22,926,000ریال --- ---
گیگ باکس خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی
گیگ باکس10گیگ 1روزه
100,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی
گیگ باکس50گیگ 7روزه
500,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی
گیگ باکس120گیگ 30روزه
1,080,000ریال --- --- --- --- ---

خدمات هاستینگ

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
هاست لینوکس
L1
--- --- --- 300,000ریال --- ---
هاست لینوکس
L2
--- --- --- 570,000ریال --- ---
هاست لینوکس
L3
--- --- --- 1,500,000ریال --- ---
هاست لینوکس
L4
--- --- --- 2,100,000ریال --- ---
هاست لینوکس
L5
--- --- --- 3,400,000ریال --- ---
هاست لینوکس
L6
--- --- --- 4,500,000ریال --- ---
هاست لینوکس
LinuxProfessional
--- --- --- 7,800,000ریال --- ---
هاست ویندوز
W1
--- --- --- 300,000ریال --- ---
هاست ویندوز
W2
--- --- --- 570,000ریال --- ---
هاست ویندوز
W3
--- --- --- 1,500,000ریال --- ---
هاست ویندوز
W4
--- --- --- 2,100,000ریال --- ---
هاست ویندوز
W5
--- --- --- 3,400,000ریال --- ---
هاست ویندوز
W6
--- --- --- 4,500,000ریال --- ---
هاست ویندوز
WindowsProfessional
--- --- --- 7,800,000ریال --- ---
هاست بکاپ
B1
100,000ریال --- --- 1,000,000ریال --- ---
هاست بکاپ
B2
180,000ریال --- --- 1,800,000ریال --- ---
هاست بکاپ
B3
400,000ریال --- --- 4,000,000ریال --- ---
هاست بکاپ
B4
700,000ریال --- --- 7,000,000ریال --- ---
هاست بکاپ
B5
1,200,000ریال --- --- 12,000,000ریال --- ---
هاست بکاپ
B6
2,100,000ریال --- --- 21,000,000ریال --- ---
سرویس DNS
D1
--- --- --- 50,000ریال --- ---
سرویس DNS
D2
--- --- --- 100,000ریال --- ---
سرویس DNS
D3
--- --- --- 150,000ریال --- ---
سرویس DNS
D4
--- --- --- 300,000ریال --- ---
سرویس DNS
D5
--- --- --- 500,000ریال --- ---

خدمات دامنه

پسوند تعداد سال هزینه ثبت انتقال دامنه هزینه تمدید
.ir 1 120,000ریال 120,000ریال 120,000ریال
.com 1 1,720,000ریال 1,720,000ریال 1,720,000ریال
.net 1 2,370,000ریال 2,370,000ریال 2,370,000ریال
.org 1 2,160,000ریال 2,160,000ریال 2,160,000ریال
.info 1 2,330,000ریال 2,330,000ریال 2,330,000ریال
.name 1 1,800,000ریال 1,800,000ریال 1,800,000ریال
.co 1 5,400,000ریال 5,400,000ریال 5,400,000ریال
.cc 1 5,200,000ریال 5,200,000ریال 5,200,000ریال
.asia 1 2,600,000ریال 2,600,000ریال 2,600,000ریال
.biz 1 2,270,000ریال 2,270,000ریال 2,270,000ریال
.co.ir 1 120,000ریال 120,000ریال 120,000ریال
.id.ir 1 120,000ریال 120,000ریال 120,000ریال
.in 1 2,000,000ریال 2,000,000ریال 2,000,000ریال
.me 1 3,990,000ریال 3,990,000ریال 3,990,000ریال
.mobi 1 3,200,000ریال 3,200,000ریال 3,200,000ریال
.net.ir 1 120,000ریال 120,000ریال 120,000ریال
.tel 1 2,200,000ریال 2,200,000ریال 2,200,000ریال
.tv 1 6,000,000ریال 6,000,000ریال 6,000,000ریال
.us 1 1,630,000ریال 2,990,000ریال 1,630,000ریال
.ws 1 4,200,000ریال 4,200,000ریال 4,200,000ریال
.xyz 1 1,800,000ریال 1,800,000ریال 1,800,000ریال
.holdings 1 7,720,000ریال 7,720,000ریال 7,720,000ریال
.cloud 1 3,800,000ریال 3,800,000ریال 3,800,000ریال
.support 1 3,420,000ریال 3,420,000ریال 3,420,000ریال
.store 1 11,400,000ریال 11,400,000ریال 11,400,000ریال
.shop 1 6,270,000ریال 6,270,000ریال 6,270,000ریال
.solutions 1 3,420,000ریال 3,420,000ریال 3,420,000ریال

خدمات سرور اختصاصی

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سروراختصاصی
Hp3 - DL 380-G8-N
34,630,000ریال 103,890,000ریال 207,780,000ریال 415,560,000ریال --- ---
سروراختصاصی
Hp1 - DL 360-G8-N
29,680,000ریال 89,040,000ریال 178,080,000ریال 356,160,000ریال --- ---
سروراختصاصی
Hp2 - DL 380-G8-N
28,000,000ریال 84,000,000ریال 168,000,000ریال 336,000,000ریال --- ---
سروراختصاصی
Hp2 - DL 360-G8-N
26,380,000ریال 79,140,000ریال 158,280,000ریال 316,560,000ریال --- ---
سروراختصاصی
Hp1 - DL 380-G8-N
23,900,000ریال 71,700,000ریال 143,400,000ریال 286,800,000ریال --- ---
سروراختصاصی
DEDICATED6-N
23,900,000ریال 71,700,000ریال 143,400,000ریال 286,800,000ریال --- ---
سروراختصاصی
Hp 3- DL 360-G7-N
16,480,000ریال 49,440,000ریال 98,880,000ریال 197,760,000ریال --- ---
سروراختصاصی
Hp6 - DL 320-G8-N
12,360,000ریال 37,080,000ریال 74,160,000ریال 148,320,000ریال --- ---
سروراختصاصی
Hp4 - DL 320-G8-N
10,700,000ریال 32,100,000ریال 64,200,000ریال 128,400,000ریال --- ---
سروراختصاصی
Hp5 - DL 320-G8-N
9,050,000ریال 27,150,000ریال 54,300,000ریال 108,600,000ریال --- ---
سروراختصاصی(تحویل آنی)
(HP DL360 G7 4SFF (P1
7,500,000ریال 22,500,000ریال 38,400,000ریال 67,200,000ریال --- ---
سروراختصاصی(تحویل آنی)
(HP DL360 G7 4SFF (P2
11,000,000ریال 33,000,000ریال 56,400,000ریال 99,600,000ریال --- ---

فروشگاه آنلاین

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
فروشگاه آنلاین
مودم TD-LTE GP ۲۱۰۱ Plus + سیم کارت
6,200,000ریال --- --- --- --- ---
فروشگاه آنلاین
سیمکارت TD-LTE
200,000ریال --- --- --- --- ---
تجهیزات OWA
Radio-Mikrotik-LHG XL HP5
21,500,000ریال --- --- --- --- ---
تجهیزات OWA
Modem-TP-LINK TD W8901 N
3,500,000ریال --- --- --- --- ---
تجهیزات OWA
Lan cable- cat5 sftp outdoor
120,000ریال --- --- --- --- ---
تجهیزات OWA
Socket-RJ45.cat5
125,000ریال --- --- --- --- ---
تجهیزات OWA
لوله فلزی نمره 29
400,000ریال --- --- --- --- ---
تجهیزات OWA
بست لوله نمره 29
50,000ریال --- --- --- --- ---
تجهیزات OWA
Pigtail SMA-to-SMA
850,000ریال --- --- --- --- ---
تجهیزات OWA
سوکت RJ-45 cat5 معمولی
50,000ریال --- --- --- --- ---
تجهیزات OWA
روتر بی‌سیم تی پی-لینک مدل TL-WR840N-V6.20
1,950,000ریال --- --- --- --- ---
تجهیزات ADSL
مودم روتر Plus ADSL2/VDSL بی سیم یوتل مدل V301
3,250,000ریال --- --- --- --- ---
تجهیزات ADSL
مودم روتر VDSL/ADSL2 Plus بی سیم یوتل مدل V304F
4,590,000ریال --- --- --- --- ---
تجهیزات ADSL
مودم ADSL مدل Tenda d301 V2
3,300,000ریال --- --- --- --- ---

خدمات اینترنت Public WiFi

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرویس عمومی Public Wifi
Public Wifi ویژه (6مگ/6 گیگ 12 ماهه)
150,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
گیگ باکس 2 گیگ 1روزه
50,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
گیگ باکس 5 گیگ 7روزه
100,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
گیگ باکس 10 گیگ 30روزه
150,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
گیگ باکس 20 گیگ 30روزه
250,000ریال --- --- --- --- ---

تلفن ثابت مبتنی بر IP

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرشماره مشترکین OWA
شماره طلایی
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین OWA
شماره برنزی
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین OWA
شماره نقره ای
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین OWA
شماره معمولی
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین ADSL
شماره طلایی
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین ADSL
شماره برنزی
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین ADSL
شماره نقره ای
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین ADSL
شماره معمولی
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین پهنای باند
شماره طلایی
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین پهنای باند
شماره نقره ای
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین پهنای باند
شماره برنزی
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین پهنای باند
شماره معمولی
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین تجاری ساده
شماره طلایی (تجاری ساده)
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین تجاری ساده
شماره نقره ای (تجاری ساده)
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین تجاری ساده
شماره برنزی (تجاری ساده)
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین تجاری ساده
شماره معمولی (تجاری ساده)
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین تجاری پیشرفته
شماره طلایی (تجاری پیشرفته)
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین تجاری پیشرفته
شماره نقره ای (تجاری پیشرفته)
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین تجاری پیشرفته
شماره برنزی (تجاری پیشرفته)
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین تجاری پیشرفته
شماره معمولی (تجاری پیشرفته)
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 50میلیون تومانی 12 ماهه
500,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 100میلیون تومانی 12 ماهه
1,000,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 2 هزارتومانی 7روزه
20,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 5 هزارتومانی 14روزه
50,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 10 هزارتومانی 30روزه
100,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 15 هزار تومانی 3 ماهه
150,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 30 هزار تومانی 3 ماهه
300,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 250 هزار تومانی 6 ماهه
2,500,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 50 هزار تومانی 3 ماهه
500,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 100 هزار تومانی 3 ماهه
1,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 120 هزار تومانی 6 ماهه
1,200,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 350 هزار تومانی 6 ماهه
3,500,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 500 هزار تومانی 6 ماهه
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 1 میلیون تومانی 6 ماهه
10,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 1 میلیون تومانی 12 ماهه
10,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 3 میلیون تومانی 12 ماهه
30,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 5 میلیون تومانی 12 ماهه
50,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 10 میلیون تومانی 12ماهه
100,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 20 میلیون تومانی 12 ماهه
200,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 30 میلیون تومانی 12 ماهه
300,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین ساختمان های تجهیز شده به تلفن ثابت انتقال داده های آسیاتک
شماره طلایی
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین ساختمان های تجهیز شده به تلفن ثابت انتقال داده های آسیاتک
شماره برنزی
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین ساختمان های تجهیز شده به تلفن ثابت انتقال داده های آسیاتک
شماره نقره ای
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین ساختمان های تجهیز شده به تلفن ثابت انتقال داده های آسیاتک
شماره معمولی
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم
شماره طلایی (از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم)
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم
شماره برنزی (از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم)
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم
شماره نقره ای (از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم)
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرشماره مشترکین از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم
شماره معمولی (از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم)
2,000,000ریال --- --- --- --- ---

خدمات اينترنت نسل ٤ ثابت (TD-LTE)

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، یک ماهه 6 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
200,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، یک ماهه 8 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
235,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، یک ماهه 10 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
265,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
 اینترنت ثابت TD_LTE، یک ماهه 14 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
320,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، یک ماهه 18 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
370,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، یک ماهه 22 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
415,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، یک ماهه 30 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
490,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، یک ماهه 40 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
570,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، سه ماهه 18 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
--- 425,000ریال --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، سه ماهه 30 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
--- 565,000ریال --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، سه ماهه 24 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
--- 505,000ریال --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، سه ماهه 40 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
--- 655,000ریال --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، سه ماهه 60 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
--- 865,000ریال --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، سه ماهه 120 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
--- 1,600,000ریال --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، شش ماهه 60گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
--- --- 995,000ریال --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، شش ماهه 90 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
--- --- 1,490,000ریال --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، شش ماهه 120 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
--- --- 1,750,000ریال --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، شش ماهه 180 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
--- --- 2,470,000ریال --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، شش ماهه 240 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
--- --- 3,190,000ریال --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، یکساله 60 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
--- --- --- 1,145,000ریال --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، یکساله 120 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
--- --- --- 2,025,000ریال --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، یکساله 180 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
--- --- --- 2,770,000ریال --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، یکساله 360 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
--- --- --- 4,950,000ریال --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اینترنت ثابت TD_LTE، شش ماهه 30 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ
--- --- 650,000ریال --- --- ---
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 5 گیگ 3 روزه
135,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 2 گیگ 1 روزه
56,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 15 گیگ 7 روزه
330,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 50 گیگ 15 روزه
900,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
3 گیگابایت
105,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
500 گیگابایت
13,500,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
10 گیگابایت
320,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
20 گیگابایت
620,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
100 گیگابایت
2,800,000ریال --- --- --- --- ---

خدمات سرور های ابری

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرور ابری ساعتی
بسته خدمات سرور ابری ساعتی
--- --- --- --- --- ---
بسته شارژ خدمات سرور ابری
شارژ سرورابری50 هزارتومان
500,000ریال --- --- --- --- ---
بسته شارژ خدمات سرور ابری
شارژ سرورابری 200 هزارتومان
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته شارژ خدمات سرور ابری
شارژ سرورابری 500 هزارتومان
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته شارژ خدمات سرور ابری
شارژ سرورابری 1 میلیون تومان
10,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته شارژ خدمات سرور ابری
شارژ سرورابری 3 میلیون تومان
30,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته شارژ خدمات سرور ابری
شارژ سرورابری 5 میلیون تومان
50,000,000ریال --- --- --- --- ---

خدمات سرور های مجازی

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرور مجازی
virtual private server 1-NP4
1,080,000ریال 3,240,000ریال 6,480,000ریال 12,960,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 2-NP4
1,700,000ریال 5,100,000ریال 10,200,000ریال 20,400,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 3-NP4
2,470,000ریال 7,410,000ریال 14,820,000ریال 29,640,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 4-NP4
3,090,000ریال 9,270,000ریال 18,540,000ریال 37,080,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 5-NP4
4,640,000ریال 13,920,000ریال 27,840,000ریال 55,680,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 6-NP4
5,570,000ریال 16,710,000ریال 33,420,000ریال 66,840,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 7-NP4
7,280,000ریال 21,840,000ریال 43,680,000ریال 87,360,000ریال --- ---