بایگانی اخبار

راهنمای سریع

به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده های آسیاتک و پیرو توافقات صورت گرفته با مجموعه مایکت به آدرس وبسایت www.myket.ir، تمامی مشترکین سرویس های ADSL2+ در سراسر کشور می توانند از تاریخ 5 اسفند تا پایان خرداد سال 98، با مراجعه به باشگاه مشتریان آسیاتک

تخفیف از مایکت، مختص مشترکین آسیاتک