سبدخرید

خرید آسان و سریع

مرحله2

HP DL360 G8 8SFF (P3) 32,500,000ریال
 • Raid ControllerRaid5 + 1GB Cache
 • RAM128Gb DDR3
 • Port10G+ILO
 • CPU2X E5-2650 V2
 • HDD5X 300GB 15K + Flash 128GB
 • تخفیف اعمال شده_
HP DL380 G8 8LFF (P4) 38,250,000ریال
 • Raid ControllerRaid5 + 1GB Cache
 • RAM64Gb DDR3
 • Port10G+ILO
 • CPU2X E5-2650 V2
 • HDD3X 10TB 7.2K + Flash 128GB
 • تخفیف اعمال شده10%
HP DL380 G8 25SFF (P5) 47,250,000ریال
 • Raid ControllerRaid5 + 2GB Cache
 • RAM64Gb DDR3
 • Port10G+ILO
 • CPU2X E5-2696 V2
 • HDD3X 2.4TB 10K + Flash 128GB
 • تخفیف اعمال شده10%