سبدخرید

خرید آسان و سریع

مرحله2

HP DL360 G7 4SFF (P1) 12,500,000ریال
 • CPU2x X5650-2.67GHz-6/6cores-12threads
 • RAM16G DDR3 ECC
 • HDD2x1 TB
 • Port1Gbps (4x1 Gpbs)
 • Raid ControllerP410i Zero
 • تخفیف اعمال شده_
HP DL 360 G8 8SFF(P1-Pro) 15,000,000ریال
 • CPU2xE5-2620v2 (2.1GHz / 6-core / 15MB)
 • RAM16Gb DRR3
 • HDD2x300GB +Flash 128G
 • PORT1Gbps (4x1 Gpbs)
 • Raid ControllerP420
HP DL360 G7 4SFF (P2) 22,500,000ریال
 • CPU2x X5650-2.67GHz-6/6cores-12threads
 • RAM32G DDR3 ECC
 • HDD4x1 TB
 • Port1Gbps (4x1 Gpbs)
 • Raid ControllerP410i Zero
 • تخفیف اعمال شده_
HP DL 360 G8 8SFF(P2-Pro) شروع از
25,000,000ریال
 • CPU2xE5-2650v2 (2.6GHz / 8-core /20MB
 • RAM32Gb DRR3
 • HDD4x300GB +Flash 128G
 • Port1Gbps (4x1 Gpbs)
 • Raid ControllerP420-1G
 • تخفیف اعمال شده-
HP DL 360 G9 8SFF(P6) شروع از
65,000,000ریال
 • Port10G+ILO
 • RAM256Gb DRR4
 • raidH240ar
 • پردازنده2xE5-2660v3
 • هارد6x1/2TB + 128G SSD
HP DL360 G8 8SFF (P3) شروع از
32,500,000ریال
 • CPU2X E5-2650 V2
 • RAM128Gb DDR3
 • HDD5X 300GB 15K + Flash 128GB
 • Port10G+ILO
 • Raid ControllerRaid5 + 1GB Cache
 • تخفیف اعمال شده_
HP DL 360 G8 8SFF(P3-Eco) شروع از
30,000,000ریال
 • CPU2xE5-2650v2 (2.6GHz / 8-core /20MB)
 • RAM64Gb DRR3
 • HDD4x300GB +Flash 128G
 • Port10G+ILO
 • Raid ControllerP420-1G
 • تخفیف اعمال شده-
HP DL380 G8 8LFF (P4) شروع از
42,500,000ریال
 • CPU2X E5-2650 V2
 • RAM64Gb DDR3
 • HDD3X 10TB 7.2K + Flash 128GB
 • Port10G+ILO
 • Raid ControllerRaid5 + 1GB Cache
 • تخفیف اعمال شده-
HP DL 360 G8 8SFF(P4-Eco) شروع از
40,000,000ریال
 • CPU2xE5-2696v2 (2.5GHz / 12-core /30MB)
 • RAM128 Gb DRR3
 • HDD4x900GB +128G SSD
 • PORT10G+ILO
 • Raid ControllerP420
 • تخفیف اعمال شده-
HP DL 360 G8 8SFF(P4-Pro) شروع از
45,000,000ریال
 • CPU2xE5-2696v2 (2.5GHz / 12-core /30MB)
 • RAM192 Gb DRR3
 • HDD4x1/2TB +128G SSD
 • PORT10G+ILO
 • Raid ControllerP420
 • تخفیف اعمال شده-
HP DL380 G8 25SFF (P5) شروع از
52,500,000ریال
 • CPU2X E5-2696 V2
 • RAM64Gb DDR3
 • HDD3X 2.4TB 10K + Flash 128GB
 • Port10G+ILO
 • Raid ControllerRaid5 + 2GB Cache
 • تخفیف اعمال شده-
HP DL 360 G8 8SFF(P5-Pro) شروع از
55,000,000ریال
 • CPU2xE5-2696v2 (2.5GHz / 12-core /30MB)
 • RAM256Gb DRR3
 • HDD6x1/2TB +128G SSD
 • PORT10G+ILO
 • Raid ControllerP420
 • تخفیف اعمال شده-