خدمات دامنه

ثبت و یا انتقال دامنه

بررسی دامنه

نکته:
امکان ثبت دامنه های ir. به صورت آنلاین طی بازه ی زمانی 23:00 الی 00:30 به دلیل به روز رسانی ایرنیک مقدور نمی باشد.
در صورت اعمال هرگونه تغییر در رابط ها پس از خرید دامنه های ir. مسئولیت عواقب بعدی آن، از جمله عدم تمدید دامنه و... به عهده مشترک می باشد.

ثبت دامنه :
در صورتیکه قصد خرید دامنه با یکی از پسوندهای   net.ir   .id.ir   .co.ir.   را دارید ، به فایل های مراحل ثبت دامنه و راهنمای دامنه با پسوند های co.ir. مراجعه و سپس به صفحه ایرنیک جهت اخذ شناسه رجوع نمایید.
لطفا پیش از تکمیل فرم عضویت برای اخذ شناسه ، فایل راهنمای تنظیم رابط های مجاز دامنه ir. را مطالعه فرمایید.

انتقال دامنه با پسوندهای ir. :
لطفا پیش از انتقال دامنه با پسوند های ir. فایل تغییر رابط های مجاز ایرنیک را مطالعه فرمایید.

*مراحل تکمیلی انتقال دامنه با پسوندهای بین المللی :
پس از پرداخت وجه مربوط به انتقال دامنه ، به فایل راهنما جهت آگاهی از چگونگی تکمیل مراحل انتقال مراجعه نموده و یا با پشتیبانی هاستینگ (1544 داخلی 2 >> 5) تماس حاصل فرمایید.


.

www.