خدمات اینترنت وایرلس
نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
30 تا 50مگ/500 گیگ 12ماهه OWA
--- --- --- 8,000,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
30 تا 50مگ/100 گیگ 12ماهه OWA
--- --- --- 2,700,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless
25 تا 40مگ/ 15گیگ سه ماهه OWA
--- 500,000ریال --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
4 تا 8 مگ/ 2 گیگ یک ماهه OWA
90,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
4 تا 8 مگ/ 4 گیگ یک ماهه OWA
160,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
4 تا 8 مگ/ 8 گیگ یک ماهه OWA
300,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 12 مگ Outdoor Wireless
6 تا 12 مگ/ 10 گیگ در ماه OWA
400,000ریال 900,000ریال 1,600,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
10 تا 20مگ /120 گیگ 12ماهه OWA
--- --- --- 2,500,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
10تا20 مگ/ 6 گیگ 12ماهه OWA
--- --- --- 150,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless
25 تا 40مگ/100 گیگ 6ماهه OWA
--- --- 2,000,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
10تا 20مگ/20 گیگ در ماه OWA
600,000ریال 1,500,000ریال 2,300,000ریال 4,000,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless
25 تا 40مگ/300 گیگ 12 ماهه OWA
--- --- --- 4,500,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless
25 تا 40مگ/1024 گیگ 12ماهه OWA
--- --- --- 12,700,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
10تا 20مگ/24 گیگ 12ماهه OWA
--- --- --- 900,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless
25 تا 40مگ/2048 گیگ 12ماهه OWA
--- --- --- 26,500,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
10تا 20مگ/80 گیگ 12 ماهه OWA
--- --- --- 1,050,000ریال --- ---
خدمات هاستینگ
نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
میزبانی وب لینوکس
L1
--- --- --- 250,000ریال --- ---
میزبانی وب ویندوز
W1
--- --- --- 250,000ریال --- ---
میزبانی وب لینوکس
L2
--- --- --- 400,000ریال --- ---
میزبانی وب ویندوز
W2
--- --- --- 400,000ریال --- ---
میزبانی وب لینوکس
L3
--- --- --- 700,000ریال --- ---
میزبانی وب ویندوز
W3
--- --- --- 700,000ریال --- ---
میزبانی وب لینوکس
L4
--- --- --- 1,100,000ریال --- ---
میزبانی وب ویندوز
W4
--- --- --- 1,100,000ریال --- ---
میزبانی وب لینوکس
L5
--- --- --- 1,700,000ریال --- ---
میزبانی وب ویندوز
W5
--- --- --- 1,700,000ریال --- ---
میزبانی وب لینوکس
L6
--- --- --- 2,500,000ریال --- ---
میزبانی وب ویندوز
W6
--- --- --- 2,500,000ریال --- ---
میزبانی وب لینوکس
LinuxProfessional
--- --- --- 7,000,000ریال --- ---
میزبانی وب ویندوز
WindowsProfessional
--- --- --- 7,000,000ریال --- ---
پسوند تعداد سال هزینه ثبت انتقال دامنه هزینه تمدید
.ir 1 50,000ریال 50,000ریال 50,000ریال
.com 1 390,000ریال 390,000ریال 390,000ریال
.net 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
.org 1 470,000ریال 470,000ریال 470,000ریال
.info 1 420,000ریال 420,000ریال 420,000ریال
.name 1 400,000ریال 400,000ریال 400,000ریال
.co 1 1,120,000ریال 1,120,000ریال 1,120,000ریال
.cc 1 1,080,000ریال 1,080,000ریال 1,080,000ریال
.ac.ir 1 50,000ریال 40,000ریال 50,000ریال
.asia 1 560,000ریال 560,000ریال 560,000ریال
.biz 1 460,000ریال 460,000ریال 460,000ریال
.co.ir 1 50,000ریال 40,000ریال 50,000ریال
.gov.ir 1 50,000ریال 40,000ریال 50,000ریال
.id.ir 1 50,000ریال 40,000ریال 50,000ریال
.in 1 440,000ریال 440,000ریال 440,000ریال
.me 1 840,000ریال 840,000ریال 840,000ریال
.mobi 1 640,000ریال 640,000ریال 640,000ریال
.net.ir 1 50,000ریال 40,000ریال 50,000ریال
.sch.ir 1 50,000ریال 40,000ریال 50,000ریال
.tel 1 480,000ریال 480,000ریال 480,000ریال
.tv 1 1,240,000ریال 1,240,000ریال 1,240,000ریال
.us 1 370,000ریال 370,000ریال 370,000ریال
.ws 1 880,000ریال 880,000ریال 880,000ریال
.xyz 1 400,000ریال 400,000ریال 400,000ریال
.holdings 1 1,650,000ریال 1,650,000ریال 1,650,000ریال
خدمات سرور مجازی/اختصاصی
نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرور مجازی
virtual private server 1
590,000ریال 1,770,000ریال 3,540,000ریال 7,080,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 2
890,000ریال 2,670,000ریال 5,340,000ریال 10,680,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 3
1,350,000ریال 4,050,000ریال 8,100,000ریال 16,200,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 4
1,690,000ریال 5,070,000ریال 10,140,000ریال 20,280,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 5
2,490,000ریال 7,470,000ریال 14,940,000ریال 29,880,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 6
2,990,000ریال 8,970,000ریال 17,940,000ریال 35,880,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
HP1 - DL360 - G8
13,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرور اختصاصی
HP2 - DL360 - G8
12,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرور اختصاصی
HP3 - DL360 - G7
8,500,000ریال --- --- --- --- ---
سرور اختصاصی
HP4 - DL320- G8
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرور اختصاصی
HP5 - DL320- G8
4,400,000ریال --- --- --- --- ---
خدمات اینترنت Publicwifi
نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرویس عمومی Public Wifi
Wi-Fi دائمی
30,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس عمومی Public Wifi
Public Wifi ویژه (4مگ/3گیگ یکروزه)
20,000ریال --- --- --- --- ---