بررسی دامنه
www.

نکته :

امکان ثبت دامنه های ir. به صورت آنلاین طی بازه ی زمانی 23:00 الی 00:30 به دلیل به روز رسانی ایرنیک مقدور نمی باشد.


ثبت دامنه :

در صورتیکه قصد خرید دامنه با یکی از پسوندهای   sch.ir   .net.ir   .ac.ir   .id.ir   .gov.ir   .co.ir.   را دارید ، به فایل های مراحل ثبت دامنه و راهنمای دامنه با پسوند های co.ir. مراجعه و سپس به

صفحه ی ایرنیک جهت اخذ شناسه رجوع نمایید.

لطفا پیش از تکمیل فرم عضویت برای اخذ شناسه ، فایل راهنمای تنظیم رابط های مجاز دامنه ir. را مطالعه فرمایید.


انتقال دامنه با پسوندهای ir. :

لطفا پیش از انتقال دامنه با پسوند های ir. فایل تغییر رابط های مجاز ایرنیک را مطالعه فرمایید.


*مراحل تکمیلی انتقال دامنه با پسوندهای بین المللی :

پس از پرداخت وجه مربوط به انتقال دامنه ، به فایل راهنما جهت آگاهی از چگونگی تکمیل مراحل انتقال مراجعه نموده و یا با پشتیبانی هاستینگ (1544 داخلی 2 >> 5) تماس حاصل فرمایید.


پسوند تعداد سال هزینه ثبت انتقال دامنه هزینه تمدید
.ir 1 50,000ریال 50,000ریال 50,000ریال
.com 1 390,000ریال 390,000ریال 390,000ریال
.net 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
.org 1 470,000ریال 470,000ریال 470,000ریال
.info 1 420,000ریال 420,000ریال 420,000ریال
.name 1 400,000ریال 400,000ریال 400,000ریال
.co 1 1,120,000ریال 1,120,000ریال 1,120,000ریال
.cc 1 1,080,000ریال 1,080,000ریال 1,080,000ریال
.ac.ir 1 50,000ریال 40,000ریال 50,000ریال
.asia 1 560,000ریال 560,000ریال 560,000ریال
.biz 1 460,000ریال 460,000ریال 460,000ریال
.co.ir 1 50,000ریال 40,000ریال 50,000ریال
.gov.ir 1 50,000ریال 40,000ریال 50,000ریال
.id.ir 1 50,000ریال 40,000ریال 50,000ریال
.in 1 440,000ریال 440,000ریال 440,000ریال
.me 1 840,000ریال 840,000ریال 840,000ریال
.mobi 1 640,000ریال 640,000ریال 640,000ریال
.net.ir 1 50,000ریال 40,000ریال 50,000ریال
.sch.ir 1 50,000ریال 40,000ریال 50,000ریال
.tel 1 480,000ریال 480,000ریال 480,000ریال
.tv 1 1,240,000ریال 1,240,000ریال 1,240,000ریال
.us 1 370,000ریال 370,000ریال 370,000ریال
.ws 1 880,000ریال 880,000ریال 880,000ریال
.xyz 1 400,000ریال 400,000ریال 400,000ریال
.holdings 1 1,650,000ریال 1,650,000ریال 1,650,000ریال