خدمات دامنه

ثبت و یا انتقال دامنه

بررسی دامنه

نکته :

امکان ثبت دامنه های ir. به صورت آنلاین طی بازه ی زمانی 23:00 الی 00:30 به دلیل به روز رسانی ایرنیک مقدور نمی باشد.

پس از خرید دامنه های ir. در صورت اعمال هرگونه تغییر در رابطه ها مسئولیت عواقب بعدی آن ، از جمله عدم تمدید دامنه به عهده مشترک می باشد.


ثبت دامنه :

در صورتیکه قصد خرید دامنه با یکی از پسوندهای   net.ir   .id.ir   .co.ir.   را دارید ، به فایل های مراحل ثبت دامنه و راهنمای دامنه با پسوند های co.ir. مراجعه و سپس به

صفحه ی ایرنیک جهت اخذ شناسه رجوع نمایید.

لطفا پیش از تکمیل فرم عضویت برای اخذ شناسه ، فایل راهنمای تنظیم رابط های مجاز دامنه ir. را مطالعه فرمایید.


انتقال دامنه با پسوندهای ir. :

لطفا پیش از انتقال دامنه با پسوند های ir. فایل تغییر رابط های مجاز ایرنیک را مطالعه فرمایید.


*مراحل تکمیلی انتقال دامنه با پسوندهای بین المللی :

پس از پرداخت وجه مربوط به انتقال دامنه ، به فایل راهنما جهت آگاهی از چگونگی تکمیل مراحل انتقال مراجعه نموده و یا با پشتیبانی هاستینگ (1544 داخلی 2 >> 5) تماس حاصل فرمایید..

www.

پسوند تعداد سال هزینه ثبت انتقال دامنه هزینه تمدید
.ir 1 50,000ریال 50,000ریال 50,000ریال
.com 1 760,000ریال 760,000ریال 760,000ریال
.net 1 1,060,000ریال 1,060,000ریال 1,060,000ریال
.org 1 980,000ریال 980,000ریال 980,000ریال
.info 1 980,000ریال 980,000ریال 980,000ریال
.name 1 760,000ریال 760,000ریال 760,000ریال
.co 1 2,400,000ریال 2,400,000ریال 2,400,000ریال
.cc 1 2,130,000ریال 2,130,000ریال 2,130,000ریال
.asia 1 1,240,000ریال 1,240,000ریال 1,240,000ریال
.biz 1 1,010,000ریال 1,010,000ریال 1,010,000ریال
.co.ir 1 50,000ریال 50,000ریال 50,000ریال
.id.ir 1 50,000ریال 50,000ریال 50,000ریال
.in 1 870,000ریال 870,000ریال 870,000ریال
.me 1 2,200,000ریال 2,200,000ریال 2,200,000ریال
.mobi 1 1,460,000ریال 1,460,000ریال 1,460,000ریال
.net.ir 1 50,000ریال 50,000ریال 50,000ریال
.tel 1 1,010,000ریال 1,010,000ریال 1,010,000ریال
.tv 1 2,800,000ریال 2,800,000ریال 2,800,000ریال
.us 1 870,000ریال 870,000ریال 870,000ریال
.ws 1 1,650,000ریال 1,650,000ریال 1,650,000ریال
.xyz 1 680,000ریال 680,000ریال 680,000ریال
.holdings 1 2,870,000ریال 2,870,000ریال 2,870,000ریال